Verimli Ders Çalışma (Motivasyon) Nedir?

Verimli ders çalışma tekniklerini öğrenmek, bize hedefimize daha kısa sürede ve daha doğru bir şekilde ulaşmamızı sağlar. Verimli çalışmak belirlenmiş amaçlar ve saptanmış öncelikler doğrultusunda zamanı programlı olarak kullanmaktır. Verimli ders çalışma programı içinde dinlenmeye, eğlenmeye, aileye, sevdiklerine zaman ayırmaya ve hobilere daima yer vardır.

Nasıl motive ederim?

Onu hedefine gitmesinde nasıl yardımcı olurum?

Öğrenme ve ders çalışma teknikleri kime göre nasıl uygulanır?

Verimli ders çalışma tekniklerini öğrenmek, bize hedefimize daha kısa sürede ve daha doğru bir şekilde ulaşmamızı sağlar.

Verimli çalışmak belirlenmiş amaçlar ve saptanmış öncelikler doğrultusunda zamanı programlı olarak kullanmaktır.

Verimli ders çalışma programı içinde dinlenmeye, eğlenmeye, aileye, sevdiklerine zaman ayırmaya ve hobilere daima yer vardır.

Çok çalışmak mı? Verimli çalışmak mı?

Verimli ders nasıl çalışırım?

Hangi zaman dilimi çalışmam için verimli?

Nerede çalışmalıyım?

Nasıl çalışmalıyım?

Kişilik tipime göre nasıl ders çalışmalıyım?

Testleri nasıl çözmeliyim?

İSOAT tekniği ile nasıl etkin çalışırım?

İTASTA nedir?

Plan/Program nasıl yapılır?

Etkin bir şekilde nasıl odaklanırım?

Sorularına cevaplar Verimli Ders Çalışma başlığı altında verilecektir.

Eğitim Süresi

3 ders saatidir.

Alınabilecek Sertifikalar

Katılım Sertifikası

Eğitim Katılım Şartı

Tüm Öğrenciler katılabilir.

Kurs Kimler İçin Uygun?

Tüm Öğrenciler için uygundur.

Eğitim Programının İçeriği

  1. Hedef belirlemek
  2. Öğrenmeyi bilmek
  3. Planlı çalışmak
  4. Zamanı verimli kullanmak
  5. Uygun çalışma ortamı hazırlamak
  6. Derse hazırlıklı gelmek
  7. Verimli okumak ve dinlemek
  8. Dikkat ve konsantrasyon

Eğitim Sonunda Neler Öğrenebileceksiniz?

Verimli ders çalışma tekniklerini öğrenmek, bize hedefimize daha kısa sürede ve daha doğru bir şekilde ulaşmamızı sağlar.

Verimli çalışmak belirlenmiş amaçlar ve saptanmış öncelikler doğrultusunda zamanı programlı olarak kullanmaktır.

Verimli ders çalışma programı içinde dinlenmeye, eğlenmeye, aileye, sevdiklerine zaman ayırmaya ve hobilere daima yer vardır.

Eğitim Takvimi

Bireysel veya toplu olarak istenen her zaman verilebilir.

 

X
Akademi İMGE
Akademi İMGE
Akademi İMGE