S.S.S.

Berard Metodu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 Berard İşitsel Entegrasyon   Eğitimi Nedir?

Berard işitsel entegrasyon eğitimi (AIT), beyin/vücut sistemindeki, bireyin bilgiyi normal şekilde işleme becerisine müdahale eden aksaklıkları düzeltmek veya iyileştirmek için Dr. Guy Berard tarafından geliştirilen bir müdahaledir.

Berard AIT ayrıca okul ve sporla ilgili etkinliklerde, kariyerlerde, müzikle ilgili etkinliklerde, halka açık sunumlarda, zaman yönetiminde vb. performansı artırmak için de kullanılabilir.

Seslerin algılanma biçimindeki tutarsızlıklar ve bozulmalar işitsel uyaranları yorumlamayı zorlaştırabilir. Ayrıca Dr. Berard, kulakların koordineli bir şekilde birlikte çalışması gerektiğini belirtmektedir. Bir kulaktaki işitme diğerinden farklı ise kişide işitsel işlemleme sorunları olabilir. Kulaklar arasındaki bu koordinasyon eksikliği, yönergeleri takip etme, söylenenleri veya okunanları anlama ve düşünceleri kelimelere dökmede zorluklara katkıda bulunur. Dr. Berard ayrıca bazı insanların belirli frekansları diğer frekanslardan çok daha iyi duyduğunu belirtiyor. Bu olduğunda, kişi sesleri çarpık bir şekilde algılar, dikkati kolayca dağılabilir ve işitsel bilgileri anlamakta zorluk çekebilir. Dr. Berard’a göre, bu işitsel problemler, öğrenme güçlüğü gibi bozukluklara katkıda bulunan faktörlerdir.

Berard AIT Adayı Kimdir?

Berard AIT genellikle aşağıdakileri geliştirmek isteyen bireyler için sağlanır:

 • Öğrenme ve dil gelişimi
 • Duyusal uyarımı işleme
 • Konsantrasyon ve dikkat
 • İşitsel işleme
 • Hafıza
 • Okuma ve yazma becerileri
 • İşitme hassasiyetleri
 • Müzik ile yetenekler

Ayrıca geliştirmek için kullanılır

 • Akademik başarı
 • Sosyal ilişkiler
 • Topluluk önünde konuşma
 • Organizasyon becerileri
 • Atletik beceriler.

Minimum yaş 3’tür ve üst sınır yoktur.

Berard AIT Tıbbi Bir Müdahale midir?

Hayır, tıbbi müdahale için Berard yöntemi kullanılmaz. Hastalıkları tedavi etmek veya tedavi etmek için tasarlanmamıştır.

Yöntemin fiyatı uygulamanın yapılacağı uygulama merkezine göre değişiklik göstermektedir. Berard metodu, devlet kurumlarında uygulanmamaktadır. Bu nedenle yalnızca özel uygulama merkezlerinde yapılmaktadır. Bu nedenle uygulama merkezlerinin fiyat politikalarına göre ödenecek ücret farklı olmaktadır.

Berard yöntemi uygulanan kişilerde maksimum orandaki etki 6 ayın sonunda görülmektedir. Ancak bu süreç kademeli olarak devam etmektedir. Yani metot uygulanmaya başladıktan sonra etkisini göstermeye başlamaktadır.

Berard yöntemi, 3 yaşını tamamlamış herkese uygulanabilmektedir. Özellikle okul çağındaki çocukların sınav dönemlerinde etkisinin oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, lise ya da üniversite sınavına girecek öğrencilere uygulanması tavsiye edilmektedir. Ayrıca otizm ya da disleksi gibi özel problemleri olan çocuklarda ise 3 yaşından itibaren çalışmaya başlanılmasının etkiyi artırdığı söylenmektedir.

Berard AIT Müzik Terapisi mi Yoksa Bir Müzik Terapisi Biçimi mi?
Berard AIT, müzik terapisi veya bir müzik terapisi biçimi olarak kabul edilmez. Berard AIT ve müzik terapi arasında birçok fark vardır. Müzik terapisinin kriterleri ve kullanımı, Berard AIT protokolünü çeşitli şekillerde karşılamamaktadır. Berard eğitim seminerini başarıyla tamamlamadığı sürece, bir müzik terapisti olarak eğitim, o kişiyi bir Berard uygulayıcısı olarak nitelendirmez. Benzer şekilde, Berard AIT sertifikası, bir kişiyi müzik terapisti olarak nitelendirmez. Müdahale yaklaşımı oldukça farklıdır ve her programın hedefleri de farklıdır.
Berard metodunun tekrarlanması gerekir mi?

Metot eğer ilköğretim çağındaki öğrencilere uygulandıysa, ilerleyen yıllarda tekrarlanmasında herhangi bir sakınca yoktur. İlk kez lise çağındaki öğrencilere uygulandığında ise tekrarlanması kişinin isteğine bağlıdır ancak gerek görülmemektedir. Öte yandan otizm ya da disleksi gibi rahatsızlıkları olan kişilerde ise belirli aralıklarla Berard yönteminin uygulanması, alınacak verimin artış göstermesini sağlamaktadır.

Berard metodu özel yetki belgeli uygulama merkezlerinde uygulanmaktadır. Yöntemde ev ödevlerine yer yoktur. Bu nedenle sadece uygulama merkezlerinde uygulama yapılması yeterli olmaktadır.

Berard AIT için Ev Programı Var mı?

Berard AIT, merkez tabanlı bir eğitim programıdır. Ev tabanlı programlar şu anda Berard yöntemi için onaylanmamıştır. Optimal sonuçlara ulaşmak için eğitim, Berard Uygulayıcısının doğrudan gözetimi altında verilmelidir. Uygulayıcı, ebeveynler, müşteri ve klinik gözlemler tarafından sağlanan geri bildirimlere dayanarak müşteriye günlük girdi ve danışma sağlayabilecektir. Berard AIT’nin etkinliği nedeniyle müşteriler 10 günlük eğitim sırasında önemli değişiklikler yapabileceğinden, danışma programın kritik bir bileşenidir ve daha iyi sonuçlara yol açabilir.

Kişi Ses Testlerini Almak İçin İşbirliği Yapamazsa Ne Olur?

Berard ses testi, olgun bir konsantrasyon ve iletişim seviyesi gerektirir. Ses testi, eğitim oturumları sırasında bir dar bant filtresinin gerekip gerekmediğini seçmede kullanılan bilgileri sağlar ve bu nedenle doğru olması gerekir. Bu nedenlerden dolayı Dr. Berard, 5 yaşından küçük çocuklara bu testi önermemektedir. Bir kişi ses testi ile işbirliği yapamıyorsa, ancak davranış ve geçmişe dayalı olarak AIT için iyi bir aday gibi görünüyorsa, eğitim ses testleri olmadan yapılabilir. Ses testleri, dar bant filtreler için temel oluşturduğundan, dar bant filtreler kullanılmayacaktır. Modüle edilmiş müziğin bu özel filtreler olmadan bile etkili olduğu kanıtlanmıştır.

X
Akademi İMGE
Akademi İMGE
Akademi İMGE