İşitsel Algının Önemi ve Berard Ait İşitsel Algı Programı

İşitsel Algının Önemi ve Berard Ait İşitsel Algı Proğramı

Görmek ile Duymak nasıl farklıysa Dinlemek ile İşitmek arasındaki farkta aynıdır. Bakarız ama görmeyiz, İşitiriz ama Duymayız

Pek bilinmeyen ve önem vermediğimiz, birçoğumuzun dikkat sorunlarıyla karıştırdığı İşitsel Algı sorunu ve bunun üzerine çalışmalar yapan Berard Ait İşitsel Algı Programı nedir?

Çocuk-Ergen ve Yetişkinler için İşitsel Algı Gelişiminin ne denli önemli olduğunun pek farkında değiliz. Fransız Kulak-Burun-Boğaz doktoru olan Guy Berard, ritimli müziği kendi yarattığı bir cihaz vasıtasıyla işleyerek öğrenme ve algı sorunlarına çözüm aradı. Daha o yıllarda Berard, öğrenme ve algının ağır olmasını sol kulak ağırlıklı işitmeye bağlıyordu ve bu nedenle de sağ kulak ağırlıklı çalışmaları uygulamaya başlamıştı. Uygulama sırasında Mozart Etkisi‘ni yaratan müziği dinleyerek öğrenmenin kolaylaşmasının yanı sıra başka olumlu sonuçlar da aldığını gören Berard, bunların en başında geleninin odaklanma olduğunu söylemiştir. Berard Uygulaması, algının bütünlüğüne işitsel olarak yönlenir. Suya atılan bir taşın etrafında oluşturduğu halkalar gibi diğer algılarımız da devreye girer ve gelişir. Var olan ve kullanılmayan yetilerin devreye girmesi ve kapasitenin en yüksek oranda kullanılması ile hem işitsel hem görsel hem de bedensel alan büyük verim alınır. Berard’ın amacı çapraz işlevi bilgi götürecek olan sağ kulağı geliştirerek direkt yoldan bilgiyi oluşturmaktır. Halk arasında söylenen ‘jetonun geç düşmesi’ deyimi bu algının uzun yoldan kullanılmasıyla alakalıdır, zekayla ilgili bir durum değildir. Berard algıyı açarak sol zihinde atıl kalmış noktaların uyarılmasını sağlar, aynı zamanda hücre içi geçişi artırarak o noktada tekrar hücrelerin titreşim kazanmasını sağlar.

Beyin potansiyellerini maksimum seviyeye çıkararak, bilginin işlenmesini ve kullanılmasını hızlandırmak gerekmektedir. Öğrenme sağ kulak ile gerçekleşir, bilgi işlem merkezimiz de çapraz işlevden dolayı sol beyindir. Yapılan araştırmalarda dikkat sorunları, aşırı hareketlilik, sınav endişesi, öğrenme sorunları, dil konuşma bozukluğu olan insanların sol kulak ağırlıklı duyduğu tespit edilmiştir.

Sağ ve sol zihnimizde birer işitme merkezimiz olmasına karşın algı ve yorum merkezimiz sadece sol zihnimizde bulunur. İşitmenin olduğu anda algılama olabilmesi için iki zihin yarım küremizi birleştiren çizginin sadece bir kere geçilmesi gerekir. İşitsel Algıda iyi işitiyor olmanın bir fonksiyonu yoktur. İyi işiten bir kişinin de işitsel algısı düşük olabilir. Sol zihindeki işitme merkezine ulaşan ses, zaman kaybı olmadan anında algılanır. Bu nedenle Berard, İŞİTME=DAVRANIŞ demiştir. Davranışlar hangi kulak ağırlıklı işitsel algıya bağlı olarak, olumlu ya da olumsuz davranışlar olarak sergilenebiliyor. Sol kulak baskın işitsel algı varsa, çocuğun davranışları da olumsuz oluyor çünkü kelimelerin içeriğini anlamada zorlanıyor. Sağ ve sol kulak algılaması eşitse veya sağ kulak baskın algılama varsa çocuk hemen algıladığı için anne-baba ve öğretmene itaat etmesi kolaylaşıyor, davranışlar istenen davranış oluyor.

Sağ ve sol zihnimizin dengeli ve işbirlikçi olması; öğrenme, öğrendiğini saklama ve yeri gelince bu bilgileri kullanabilme açısından çok büyük önem taşıyor. Matematik problemlerini çözerken sol zihnimizdeki sayılara ihtiyaç duyarken aynı zamanda sağ zihnimizin yaratıcılığının işbirliğine ihtiyacımız vardır. Aynı şekilde konuşurken kelimeleri ve anlamlarını sol zihnimizden alırken, kelimelere vereceğimiz ritim, vurgulama ve duygusallık da sağ zihnimizden geliyor. Okula başlayana kadar her şeyi sağ zihnimizle öğrendiğimiz, okulla beraber artık sol zihinle daha çok öğrenmek mecburiyetinde olunduğu için bu geçiş döneminde, çocuk ders esnasında, sıralar arasında geziyor ve öğretmenin konuşmalarını alışık olduğu tarzda yani sağ zihniyle algılamaya devam ediyor. Bunun sonucunda algılama ağır ve yavaş oluyor ki öğretmenin ve anne-babanın istediği davranışlar alınamıyor. Sağ zihin alışkanlığı devam ettiği için evde ödev yapmak bir işkence haline geliyor. Sağ/sol kulak işitsel algısının dengelenmesi gerçekleşince bu sorun büyük oranda ortadan kalkıyor.

Dünya’da 1960’dan bu yana, Türkiye’de ise 2004 yılından beri kullanılan Berard Ait İşitsel Algı Destek Programı sayesinde özellikle çocuk ve ergenlerde büyük gelişim sağlanmaktadır.

Kimler Faydalanabilir?

Berard Ait uygulaması için 3 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Üst yaş sınırı ise yoktur. Guy Berard kendine Berard programını uygulayarak isim ve yüz hafızasını ve zihnini zinde tutmuş ve 98 yaşına kadar sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmiştir. Özel eğitim alan bir çocuğun davranış sorunlarına çözüm getirebileceği gibi, ilkokula yeni başlayan çocukların sınıfa uyum sağlamasına yardımcı olur. Öğrenme zorluğu çeken, algısı yavaş olan öğrencilere yardımcı olduğu gibi, yüksek lisans yapan bir kişiye ya da kariyerini yükseltmek isteyen kişilere de yardımcı olduğu görülmüştür. Maria Callas, Pavorotti sesini en iyi şekilde kullanmak ve işitsel algısını en yüksek oranda kullanmak için yaptırmış olup, Gerard Depardeu çocukluğunda kekemeliğini kontrol altına almak için ve yetişkin yaşlarında ise İngilizceyi öğrenebilmek ve daha iyi telaffuz edebilmek için tekrarlamıştır. Sözel ve yazınsal ifadeyi geliştirdiğinden birçok yazar, sanatçı ve seminer veren kişiler yararlanmaktadır. İş adamları, hekimler Berard Ait alarak kişisel gelişimlerini tamamlamayı, hafızalarını kuvvetlendirmeyi, öfke sorunlarını, motivasyon artışını ve iş stresinden uzaklaşmayı sağlıyorlar. Zihnindeki ajandayı düzenlemek isteyen herkes bu destek programdan yararlanabilir. Motor hareketlerin gelişimine yardımcı olduğundan spor alanında da Berard Ait çalışması önemli bir yer tutmaktadır.

Aydın Denk Dikkat Gelişlim Atölyesi olarak, bireylerle yaptığımız yol arkadaşlığı boyunca kişinin kendi içsel gücünü kullanması, potansiyelinin farkına varması, performansını geliştirmesi, istediği yönde değişmesi ve gelişmesi için yargısız ve sınırsız bir ortam yaratır.

Berard Ait İşitsel Algı Uygulaması ve diğer programlar, bir tedavi yöntemi, bir terapi, bir eğitim ya da müzik terapisi değildir. Tamamen bir destek programdır.

 

Leave A Comment

X
Akademi İMGE
Akademi İMGE
Akademi İMGE