Otizm

Otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir?

Otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan, kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluktur. Erken tanı ve uygun rehabilitasyon programı bu vakaların hayata kazandırılmasında büyük rol oynamaktadır.

Otizmin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik olabileceği düşünülmektedir. Otizmlilerin %70’inde zeka geriliği vardır. %’10 unda ise üstün zeka görülebilir. Erkeklerde kızlara oranla daha sık görülür. Otizm ile birlikte duygu durum bozuklukları,dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ve epilepsi görülebilir.

Otizm belirtileri nelerdir?

Bir çocuğa otizm tanısı konulabilmesi için aşağıda sayılan belirtilerden en az 6 tanesini taşıyor olması gereklidir.

Sosyal etkileşimde yetersizlik ( göz teması kuramama, yaşıtlarıyla ilgilenmeme ve oyun oynamama, normal mimik ve duygusal ifadeleri göstermeme, etkileşim başlatma ve sürdürmede zorluk)

İletişim bozukluğu konuşamama, konuşan çocuklarla iletişim kurmaya çalışmama, aynı kelimenin sürekli tekrarı,

Hayali veya sembolik oyunlar oynamama (hayali oyunlar kurmama, tekrarlayan basit aktiviteler, sürekli aynı rutin hareketleri tekrar etmek, bir nesnenin bir parçasına aşırı takıntılı olmak, duygusal olarak uyarılamama veya aşırı tepki)

Ayrıca otizmli çocuklar aşağıda sıraladığımız belirtilerin çoğunu gösterirler.

 • Göz teması ya kısıtlıdır yada yada yoktur.
 • Aşırı hareketli veya hareketsiz olabilirler.
 • Çevreleri ile ilgilenmezler
 • Adı ile seslenince tepki vermezler
 • Konuşmada gecikme vardır.
 • İnsanlarla iletişim yerine cansız varlıklarla ilgilenirler.
 • Topluluk içinde yaşıtları ile diyalog kurmazlar, oyunlara katılmazlar, kendilerini izole ederler.
 • Sarılma ve öpme gibi fiziksel temastan hoşlanmazlar.
 • Uygun olmayan cümleler kurar kalıp gibi konuşurlar.
 • Konuşma şekilleri ve ses tonları tekdüzedir.
 • İlgisiz şekilde her şeye gülebilir ve kıkırdayabilirler.
 • Bazı objelere aşırı bağlanabilirler.
 • Sürekli aynı oyunları oynarlar.
 • Tehlikeye ve acıya karşı duyarsızdırlar.
 • Yapılan espriyi veya imayı anlamazlar.
 • Konuşmayı öğrenseler bile hep aynı kelimeyi tekrar ederler.
 • Konuşmayı iletişim aracı olarak kullanmazlar
 • Bir cismin bir parçasına takıntı yapabilirler.
 • Düzen takıntıları vardır. Rutinleri bozulduğunda hırçınlaşabilirler.
 • Tekrarlayan bir hareketi örneğin el çırpma, zıplama, kendi etrafında dönme, sürekli öne arkaya sallanma, kanat çırpma gibi yaparlar.
 • Normal çocuklar gibi hayal kurarak oyun oynamazlar.
 • Bazı çocuklar çok inatçı ve hırçın olabilir.
 • Sosyal ortama girdiklerinde aşırı korkup tepki verebilirler.
 • Sıklıkla yemek yeme bozukluğu gösterirler.
 • Kendilerine ve etrafındaki eşyalara zarar verebilirler.
 • Normal öğrenme metotlarına duyarsızdırlar

Otizm tedavisi nasıl olur?

Otizm tedavisinde erken teşhis ve tedavi büyük önem taşır.Tedavinin amacı otizmli bireyin sosyal ve bireysel yeteneklerini geliştirmektir. Bu amaçla davranışsal eğitim ve özel terapiler uygulanır. Uygulanacak tedavinin aileye uygun olması da önemlidir. Konuşma terapisi, motor yetenekleri artırmaya yönelik terapiler, sosyal ileşim becerisini kazandırmaya yönelik terapiler uygulanan tedaviler arasındadır.  Bu çocuklarımıza bir destek programı olan Berard Ait İşitsel Algı uygulaması önerilmektedir.

Yapılan 20 seanslık Berard Ait İşitsel Algı uygulaması

 • Alıcı dili ve ifade edici dili geliştirir,
 • Dikkati artırarak göz kontağı kurmaya yardımcı olur,
 • Yönergelere uyma davranışında artma görülür,
 • Algıyı yükseltir,
 • Oyun oynamada ve oyuna katılmada artma görülür,
 • Daha sakin ve mutlu olurlar,
 • Kendilerini daha rahat ifade ederler.

Leave A Comment

X
Akademi İMGE
Akademi İMGE
Akademi İMGE