Blog

DİL KONUŞMA BOZUKLUKLARI

DİL KONUŞMA BOZUKLUKLARI DİL: Belli kurallara dayalı semboller sistemidir. *Dilin öğrenilmesi ve kullanılması zihinsel süreçlere bağlıdır. *Zihinsel problemleri olanlar dili yaşıtları düzeyinde öğrenip kullanamazlar. *İLETİŞİM: İnsanlar arasındaki duygu, düşünce ve yaşantıların sözlü ya da sözsüz ifade edilme yöntemidir. *KONUŞMA: İnsanlar arasında dili kullanarak sözlü iletişim kurma yöntemidir. *Konuşma, dildeki seslerin konuşma organlarının (Dudak, dil, çene, […]
Read More

Otizm

Otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir? Otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan, kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluktur. Erken tanı ve uygun rehabilitasyon programı bu vakaların hayata kazandırılmasında büyük rol oynamaktadır. Otizmin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik olabileceği düşünülmektedir. Otizmlilerin %70’inde zeka geriliği vardır. %’10 unda ise üstün […]
Read More

Öğrenme Güçlüğü

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR (ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUKLARI) Genel olarak okul çağı nüfusunun % 4 ünde öğrenme güçlüğü olduğu kabul edilmektedir. Öğrenme güçlüğü farklı şekillerde tanımlansada genel olarak bu öğrencilerin temel özelliğinin zihinsel kapasiteleri ile akademik başarıları arasındaki belirgin fark olduğu kabul edilmektedir. Bu fark öğrencinin görme ya da işitme yetersizliği gibi herhangi bir duyusal yetersizliğine, […]
Read More

Disleksi Nedir?

DİSLEKSİ NEDİR? Disleksi ilk kez 1881 yılında tanımlanmıştır. Disleksi Dünya Nöroloji Federasyonu tarafından ‘Geleneksel eğitim ortamında, yeterli zekaya ve sosyokültürel fırsata sahip olmasına rağmen okumayı öğrenme ile kendini gösteren bir bozukluk olarak tanımlanmıştır. Kısaca disleksi, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunuyla kendisini gösteren nörolojik temelli bir öğrenme güçlüğüdür. Disleksi’nin temelinde sesleri fark etme, çözümleme, harfe […]
Read More
X
Akademi İMGE
Akademi İMGE
Akademi İMGE